• 0 Proizvoda 0,00
    Nemate artikala u korpi

LG 2 + 3 godine garancije

Uslovi i odredbe kampanje „LG 2 + 3 godine garancije“


Sadašnji uslovi kampanje „LG 2 + 3 godine sigurnosti" (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na kupce koji su kupili određene LG UHD, NANOCELL i OLED TV proizvode u Srbiji, kako je definisano u Uslovima, između 1. Januara 2023 do 31. Marta 2023 i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft. Preuzimanjem ovog Sertifikata eksplicitno prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „LG 2 + 3 godine sigurnosti“, prihvatate da su oni obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim uslovima.

Da bi se ostvarilo pravo iz kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti” potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

1. Da kupac prikupi dokumentaciju kojom dokazuje kupovinu (račun) koji je napravljen u periodu promocije 1. Januara 2023 do 31. Marta 2023 na teritoriji Republike Srbije.

2. Da uvoznik TV uređaja bude kompanija: Comtrade Distribution, PIN Computers, Also d.o.o Novi Sad, Roaming Electronics ili Tehnomedia centar d.o.o. (ime uvoznika piše na deklaraciji na kutiji proizvoda)

3. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine.
Registracija nije moguća posle 30. Aprila 2023 godine.
Kupac prvo treba da proveri firmu uvoznika televizora ( naziv uvoznika pise na kutiji TV-a)

• Ako je uvoznik TV-a Roaming Electronics:
Poslati niže navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoć oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi niže navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.

• Ako je uvoznik TV-a PIN Computers ili Also d.o.o Novi Sad:
Poslati niže navedene podatke na mail adresu: lg5@pinservis.com
Telefon za konsultacije i pomoć oko registracije: +381 21 4891 533
Potrebno je da kupac dostavi niže navedene podatke I dokumenta za uspešnu registraciju.

• Ako je uvoznik TV-a Comtrade Distribution:
Izvršiti registraciju na Comtrade portalu: https://www.comtradedistribution.com/lg5
Mail za konsultacije i pomoć oko registracije: lg5@comtrade.com

• Ako je uvoznik TV-a Tehnomedia centar d.o.o.:
Poslati dole navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoć oko registracije: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Kupac treba da dostavi dole navedene podatke i dokumenta za uspešnu registraciju.

Potrebno je pripremiti sledeće podatke:

a) Sliku računa sa vidljivom datumom, mestom i maloprodajom gde je kupovina napravljena
b) Fotografiju nalepnice sa zadnje strane TV-a sa vidljivim modelom i serijskim brojem aparata
c) Mail adresu
d) Kontakt telefon
e) Ime i Prezime

Nakon provere serijskog broja, kupac ce dobiti mail potvrde da je registracija uspešno završena kao i uslove i odredbe ove akcije u prilogu maila potvrde.

4. “LG 2 + 3 godine sigurnosti“ pruža vam sledeća prava i prednosti:

4.1 U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 2 + 3 godine sigurnosti “ (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „LG 2 + 3 godine sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.

4.2 U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ukoliko nije dostupan isti proizvod, kupac dobija proizvod sa istim ili sličnim karakteristikama. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „LG 2 + 3 godine sigurnosti” (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „LG 2 + 3 godine sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca. Izlazak ovlasćenog servisa nije obuhvaćen akcijom “LG 2 + 3 godine sigurnosti” u periodu od treće do pete godine. Ukoliko kupac zeli izlazak na lice mesta, on ce biti naplaćen po vazećem cenovniku servisa. Zakonski nosioci kampanje “LG 2 + 3 godine sigurnosti” su autorizovani LG TV servisi:

a) Kompanija SZR “IGNIS” i povezana pravna lica ( ESC HOME, OLED Servis, AB LG servis), matični broj: 54142790, Adresa: Ratka Mitrovića br. 137, 11000, Beograd, Srbija. Tel: 011/2510 636.
b) Kompanija “PINSOFT” , matični broj: 08602905 , Adresa: Zrenjaninski put 8, 21000, Novi Sad, Srbija. Tel: : +381 21 4891 533

5. Kampanja „LG 2 + 3 godine sigurnosti“ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.

6. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda.

7. Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći:
43UP75003, 43UP76703, 43UP76903, 43UP77003, 43UP78003, 43UP80003, 43UP81003, 43NANO753, 43NANO773, 50NANO753, 50NANO773, 50UP75003, 50UP76703, 50UP77003, 50UP78003, 50UP80003, 50UP81003, 50NANO803, 50NANO813, 50NANO863, 50NANO883, 55UP75003, 50UP76703, 55UP77003, 55UP78003, 55UP80003, 55UP81003, 55NANO753, 55NANO773, 55NANO803, 55NANO813, 55NANO863, 55NANO883, 55NANO913, 55NANO923, 55NANO953, 55NANO963, 60UP80003, 65UP75003, 65UP76703 , 65UP77003, 65UP78003, 65UP80003, 65UP81003, 65NANO803, 65NANO813, 65NANO863, 65NANO883, 65NANO913, 65NANO923, 65NANO953, 65NANO963, 65NANO993, 65QNED863, 65QNED913, 65QNED963, 65QNED993, 70UP76703, 70UP77003, 70UP81003, 75UP75003, 75UP76703, 75UP77003, 75UP78003, 75UP80003, 75UP81003, 75NANO753, 75NANO803, 75NANO813, 75NANO863, 75NANO883, 75NANO913, 75NANO923, 75NANO963, 75NANO993, 75QNED863, 75QNED913, 75QNED963, 75QNED993, 82UP80003, 86UP80003, 86NANO753, 86NANO863, 86NANO913, 86NANO993, 86QNED993, OLED48A13, OLED48C11, OLED48C12, OLED55A13, OLED55B13, OLED55C11, OLED55C12, OLED55G13, OLED65A13, OLED65B13, OLED65C11, OLED65C12, OLED65G13, OLED42C21, OLED48A23, OLED48C21, OLED48C22, OLED55A23, OLED55B23, OLED55C21, OLED55C22, OLED65A23, OLED65B23, OLED65C22, 43UQ70003, 43UQ75003, 43UQ76903, 43UQ80003, 43UQ81003, 43UQ90003, 43UQ91003, 43NANO763QA, 43NANO783QA, 50UQ70003, 50UQ75003, 50UQ80003, 50UQ81003, 50UQ90003, 50UQ91003, 50NANO763QA, 50NANO783QA, 50NANO813QA, 50NANO823QB , 50QNED813QA, 50QNED823QB, 55UQ70003, 55UQ75003, 55UQ80003, 55UQ81003, 55UQ90003, 55UQ91003, 55NANO763QA, 55NANO813QA, 55NANO823QB, 55QNED813QA, 55QNED823QB, 55QNED863QA, 60UQ90003, 60UQ81003, 65UQ70003, 65UQ75003, 65UQ80003, 65UQ81003, 65UQ90003, 65UQ91003, 65NANO763QA, 65NANO783QA, 65NANO813QA, 65NANO823QB, 65QNED813QA, 65QNED823QB, 65QNED863QA, 65QNED913QA, 65QNED963QA, 70NANO763QA, 70UQ81003LB, 75UQ80003LB, 75UQ81003LB, 75UQ90003LA, 75UQ91003LA, 75NANO763QA, 75NANO813QA, 75QNED813QA, 75QNED823QB, 75QNED863QA, 75QNED993QB, 86UQ91003, 86UQ80003, 86NANO763QA, 86QNED993QB, 86QNED863QA

8. Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.

9. OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI: Ovom registracijom prihvatam i saglašavam se da, do opoziva ove saglasnosti kompanije: SZR “IGNIS”, PINSOFT, ESC Home, AB LG Servis, OLED Servis, Comtrade Distribution, PIN Computers, Also d.o.o Novi Sad, Roaming Electronics I Predstavnistvo LG Electronics Magyar Kft. mogu da koriste, obrađuju i – u okvirima potrebe i u slučajevima kada je to neophodno – prenesu licima koje vrše obradu podataka, one podatke koje svojevoljno dostavim putem ove registracije. U tu svrhu, eksplicitno se saglašavam da - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke dostavljene radi identifikacije da bi zaključio sporazum kojim se uspostavljaju usluge koje pruža, kao i da ostvari prava i ispuni obaveze koje iz njega nastanu; - Pružalac usluga može – u svrhu pružanja usluge i do granice do koje je to tehnički opravdano – da koristi moje lične podatke na neophodan način i do neophodnog vremenskog perioda; - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge u svrhu poboljšanja usluge, isporuke cilljanih elektronskih reklama ili drugog ciljanog sadržaja, ili za istraživanje tržišta; - Ovim prihvatam da Pružalac usluga neće preneti moje lične podakte dostavljene u okviru postojećeg obaveštenja nijednom trećem licu koje nije navedeno u sadašnjem obaveštenju. Saglasnost koja je ovim putem data je svojevoljna, data uz razumevanje odgovarajućih informacija i može da bude povučena u bili kom trenutku, bez ograničenja i bez obrazloženja, slanjem zahteva na mail adrese: lg5@servisignis.rs , lg5@pinservis.com, ili lg5@comtrade.com

Hvala vam što ste izabrali LG proizvod.

Prikazano 49 do 61 od ukupno 61 (3 stranica)

lg_2+3_garancija
LG 55UP81003LA
TELEVIZOR

94.999,00
lg_2+3_garancija
LG 55NANO813PA
TELEVIZOR

99.999,00
Ušteda 47,968 RSD
lg_2+3_garancija
LG 75NANO863PA
TELEVIZOR

255.560,00
207.592,00
lg_2+3_garancija
LG OLED65A23LA.AEU
TELEVIZOR

234.999,00
lg_2+3_garancija
LG OLED65C22LB.AEU
TELEVIZOR

385.970,00
lg_2+3_garancija
LG 43UQ91003LA.AEU
TELEVIZOR

60.999,00
lg_2+3_garancija
LG 43NANO783QA.AEU
TELEVIZOR

75.999,00
lg_2+3_garancija
LG 50QNED813QA.AEU
TELEVIZOR

99.999,00
lg_2+3_garancija
LG 50QNED823QB.AEU
TELEVIZOR

132.999,00
lg_2+3_garancija
lg_2+3_garancija
LG 75QNED863QA.AEU
TELEVIZOR

385.970,00
lg_2+3_garancija
LG 55UQ90003LA.AEU
TELEVIZOR

99.999,00
lg_2+3_garancija
LG 75UQ81003LB.AEU
TELEVIZOR

185.770,00
lg_2+3_garancija
LG 75UQ80003LB.AEU
TELEVIZOR

159.999,00

Prikazano 49 do 61 od ukupno 61 (3 stranica)